პროექტის შესახებ

Celebrities News არის სოციალური ამბების აგრეგატორი.

ყველა სიახლე, რომელსაც მომხმარებლები ნახულობენ ცნობილი ადამიანების გვერდებზე და ცნობილი პირების მთავარ გვერდზე, მოდის სერვის პარტნიორებისგან — წამყვანი ქართული და უცხოური მედია.

მომსახურების ჯგუფი არასოდეს ახდენს რედაქტირებას მიღებული სიახლეების შესახებ, არ შეიცავს მათ და არ იყენებს მათ მნიშვნელობას.

მიღებული მასალებიდან, სამსახური წარმოშობს სიუჟეტებს — საინფორმაციო შეტყობინებების კოლექციებს ერთი მოვლენის შესახებ, რაც ხელს უწყობს ამბების ნაკადის ნავიგაციას.

ახალი ამბების აგრეგატორების შესახებ კანონის თანახმად, მხოლოდ რეგისტრირებული მედიიდან მიღებული სიახლეების ჩვენება შესაძლებელია ცნობილი სახეების სიუჟეტებზე.